Loading...

Gạo Trắng

Gạo Ông Cua ST25 (túi 5kg)

205,000₫

  • Mã sản phẩm: GaoOngCuaST25_5kg
  • Thương hiệu: DNTN Hồ Quang Trí
  • Mô tả ngắn: Gạo Ông Cua ST25 của Việt Nam được công nhận “Gạo ngon nhất thế giới năm 2019” tại Hội nghị Thương mại Gạo Thế giới lần thứ 11 tại Philippines.Ngày 30/11/2023 Gạo Ông Cua ST25 đạt giải Gạo Ngon Nhất Thế Giới 2023 tại Cebu,...

Gạo Ông Cua ST25 Lúa Tôm (túi 5kg)

220,000₫

  • Mã sản phẩm: GaoOngCuaST25LT_5kg
  • Thương hiệu: DNTN Hồ Quang Trí
  • Mô tả ngắn: Gạo Ông Cua ST25 Lúa TômGiống Gạo ST25 của Kỹ sư Hồ Quang Cua được công nhận “Gạo ngon nhất thế giới năm 2019 & 2023” tại Hội nghị Thương mại Gạo Thế giới lần thứ 11 và 15 tại Philippines. Gạo Ông Cua...

Gạo Ông Cua ST25 Lúa-Tôm (hộp 2kg)

110,000₫

  • Mã sản phẩm: GaoOngCuaST25_LT_2kg
  • Thương hiệu: DNTN Hồ Quang Trí
  • Mô tả ngắn: Gạo Ông Cua ST25 Lúa TômGiống Gạo ST25 của Kỹ sư Hồ Quang Cua được công nhận “Gạo ngon nhất thế giới năm 2019 & 2023” tại Hội nghị Thương mại Gạo Thế giới lần thứ 11 và 15 tại Philippines. Gạo Ông Cua...