Loading...

Kỹ sư Hồ Quang Cua và các cộng sự được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh cho Công Trình nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống lúa thơm ST24 và ST25 giai đoạn 2008 -2016

  • ST25 Trang chính thức Gạo Ông Cua
  • Tin tức
  • 23/11/2022
Ngay sau khi vừa được trao giải Thành Tựu Trọn Đời do The Rice Trader -TRT trao ngày 17/11 tại Thái Lan vì những đóng góp to lớn cho ngành lúa gạo Việt Nam và Thế Giới, thì tối hôm nay 23/11, bác Hồ Quang Cua là một trong những người được nhận Giải Thưởng Hồ Chí Minh năm 2022 - được trao tặng bởi Chủ Tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc cho Công Trình nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống lúa thơm ST24 và ST25 giai đoạn 2008 -2016 cùng Tiến sĩ Trần Tấn Phương, và Thạc Sĩ Nguyễn Thị Thu Hương.
 
 
Đây là giải thưởng được trao cho những công trình nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, những công trình giáo dục và văn học, nghệ thuật đặc biệt xuất sắc, có giá trị rất cao và ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nền kinh tế quốc dân, khoa học, kỹ thuật, văn học, nghệ thuật. Giải thưởng Hồ Chí Minh là giải thưởng cao nhất về thành tựu khoa học của Việt Nam và được tổ chức mỗi 5 năm một lần. 

Xin chúc mừng Bác Hồ Quang Cua và các cộng sự vì những đóng góp của Bác cho nông dân, ngành lúa gạo và đất nước Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao giải thưởng Hồ Chí Minh cho Kỹ Sư Hồ Quang Cua.