Gạo Ông Cua ST25 Chính Hãng tại thị trường Úc
  • 0
  • ST25 Trang chính thức Gạo Ông Cua

Gạo Ông Cua ST25 Chính Hãng tại thị trường Úc

Kể từ tháng 08/2022, người tiêu dùng Việt Nam tại nước Úc đã có thể đặt mua các sản phẩm Gạo Ông Cua ST25 chính gốc được sản xuất bởi...

Xem thêm
Hỗ trợ doanh nghiệp bảo vệ thương hiệu gạo ST24, ST25 trong nội địa
  • 0
  • ST25 Trang chính thức Gạo Ông Cua

Hỗ trợ doanh nghiệp bảo vệ thương hiệu gạo ST24, ST25 trong nội địa

Đề nghị người dân phản ánh trực tiếp tới cơ quan quản lý thị trường gần nhất hoặc hotline 1900888655 để được tiếp nhận thông tin và xử lý kịp...

Xem thêm
Cách phân biệt Gạo Ông Cua ST25 Chính Hãng
  • 0
  • ST25 Trang chính thức Gạo Ông Cua

Cách phân biệt Gạo Ông Cua ST25 Chính Hãng

Một số sản phẩm giả mạo sẽ có TEM GIẢ, khi scan sẽ dẫn vào các đường link gaost.vn, lcheck.vn...người tiêu dùng không nên mua những sản phẩm này.   Kể từ...

Xem thêm