Loading...

Gạo Ông Cua là nhà tài trợ Hội Nghị Lúa Gạo Toàn Cầu 2021 tại Dubai

  • ST25 Trang chính thức Gạo Ông Cua
  • Tin tức
  • 03/11/2022

Gạo Ông Cua là một trong nhà tài trợ của Hội Nghị Lúa Gạo Toàn Cầu 07-09 tháng 12 năm 2021 tại Dubai

Sự kiện cũng sẽ được tổ chức trực tiếp tại TP. HCM, Việt Nam dành cho những thành viên trong ngành lúa gạo Việt Nam có thể tham gia giao lưu online.