Video Hành Trình 20 Năm Phát Triển Vùng Trồng Lúa Tôm

  • ST25 Trang chính thức Gạo Ông Cua
  • Tin tức
  • 03/11/2022

Video Hành Trình 20 Năm Phát Triển Vùng Trồng Lúa Tôm

 

Để có được các sản phẩm Gạo Ông Cua ST25 Lúa-Tôm ngày hôm nay, kỹ sư Hồ Quang Cua và các cộng sự đã trải qua hơn 20 năm nghiên cứu nâng cao giá trị cây lúa, làm việc với nông dân tại các vùng nuôi tôm để khuyến khích nông dân phát triển vùng trồng theo mô hình 1 vụ Tôm - 1 vụ lúa. Nhờ đó tăng thu nhập cho nông dân và đồng thời đem lại những hạt gạo sạch đến người tiêu dùng.

 

Lúa được canh tác trên ao tôm nên cần phải hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc để đảm bảo môi trường sống cho tôm ở vụ sau. Các khoáng chất của ao tôm cũng giúp cho Gạo Ông Cua ST25 Lúa-Tôm mang hương vị đậm đà hơn, thơm ngon hơn lúa canh tác trên đất ruộng lúa thường.